CALL : 087-243-3330 และ 1 | 08-11-33-0008 และ 9 LINE : @IBCTH (มี @ ด้วยนะคะ)

สมัครสมาชิก

ขอความร่วมมือในการเปิดสมาชิกใหม่ และการฝาก-ถอนกับ ibcth


ชื่อบัญชีฝากและบัญชีถอนต้องเป็นชื่อของท่านสมาชิก ชื่อเดียวกันเท่านั้น กรณีฝากโดยไม่ใช่ชื่อของตัวเองหรือฝากผ่านตู้ เราจะทำรายการให้ภายใน 3 วันทำการ เพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน


ท่านสมาชิกฝากเงินเข้ามาแล้ว ไม่มียอดเล่น (Turnover) 1 เท่าของยอดที่ฝากเข้ามา เราจะทำการตรวจสอบเป็นเวลา 3 วัน และโอนคืนเข้าบัญชีที่ฝากมาเท่านั้น โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อป้องกันการหลอกโอนเงินของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ


ทาง ibcth ขออภัยท่านสมาชิกในความไม่สะดวก เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่านและป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพมากระทำผิดในรูปแบบต่างๆ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center ตลอด 24 ชั่วโมงqrcode