CALL : 087-243-3330 และ 1 | 08-11-33-0008 และ 9 LINE : @IBCTH

วิธีใช้ฝากอัตโนมัติ

1. Login ที่หน้าเว็บ

Image

2. ที่กล่อง ACT คลิก ฝาก-ถอน

Image

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ฝากเงิน

Image

4. เลือกบัญชี user ที่ต้องการ

Image

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการฝากเงิน

Image

6. ใส่เลขที่บัญชี 4 ตัวท้ายที่ท่านได้ฝากเงินเข้ามา

Image

7. ใส่จำนวนเงินวันที่และเวลาที่ท่านฝากเงินเข้ามา ให้ถูกต้อง

Image

8. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการฝากเงินให้ท่าน

Image
ติดต่อ class=